Giới thiệu Occhi per l'Africa - Dottor Mario Battocletti

Mario Battocletti là một bác sĩ phẫu thuật của Trentino và gia đình ông sống và làm việc như một tình nguyện ở châu Phi. Với anh là Miriam người quan tâm đến việc tổ chức hàng ngàn vấn đề hàng ngày mà đặc trưng cho sự xuất hiện khó khăn của người dân địa phương ở các khu vực này, trong số những người nghèo nhất trên thế giới. Sau một năm rưỡi kinh nghiệm trong Ethiopia Dr. Mario với gia đình hiện đang làm việc tại Tanzania để thiết lập một bộ phận của bệnh viện chỉnh hình trong Iringa, hỗ trợ cho những người nghèo nhất và để dạy phẫu thuật phục hồi chức năng của dị tật ở trẻ em để các bác sĩ địa phương. Giải quyết vấn đề và tình huống khẩn cấp y tế, dạy các nguyên tắc của sức khỏe, cải thiện điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng của người dân, tìm kiếm và quản lý kinh phí cần thiết cho các cơ sở và trên trang web đào tạo cán bộ y tế.